Fotowedstrijd

Winnaar: Karl Vandewoestijne!

Opdracht

Word de nieuwe huisfotograaf van het Kotweekend!

Ben jij gebeten door de fotografiemicrobe of ken je een amateurfotograaf die de werkelijkheid op kunstige wijze vastlegt? Dan is dit zeker en vast iets voor jou!

Op 18, 19 en 20 juli vindt de negentiende editie van het Kotweekend plaats. Net als elk jaar tracht Kotweekend vzw er een podium te bieden aan lokaal talent, door onder andere een Rock Rally te organiseren. Dit jaar willen we daar nog iets extra’s aan toevoegen!

Aan de hand van een wedstrijd kiest het Kotweekendcomité een nieuwe huisfotograaf. Deze mag het hele weekend op de gevoelige plaat vastleggen, zowel backstage als frontstage, en geniet daarbij van alle voordelen van de huisfotograaf (ingang, eten, drinken, …).

Deelnemen is simpel!

Stuur 4 foto’s door naar info@kotweekend.be of op CD-Rom of USB naar Lauwestraat 2 in Rekkem.

Elk van de foto’s heeft een specifiek karakter:
Foto 1: Een zwart-witfoto
Foto 2: Een foto genomen in het donker
Foto 3: Een foto waarin beweging zit
Foto 4: Een portret

Verdere info vind je terug in het reglement.

Aarzel niet om deel te nemen, niet geschoten is namelijk altijd mis!

Groeten,

Kotweekend vzw

Reglement

  • De foto’s dienen digitaal te worden aangeleverd.
  • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in .jpg formaat met een minimum 1024 x 655 pixels – maximum 5,0 Mb – in RGB kleur met een pixel resolutie van minimum 75% van de oorspronkelijke waarde.
  • Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto.
  •  Indien er personen op de foto zijn geportretteerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten van deze personen, zoals portretrecht, persoonlijkheids- rechten, enz., met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de actie hebben gegeven.
  • De verantwoordelijkheid voor het uploaden en ter beschikking stellen aan de fotowedstrijd van Kotweekend VZW ligt te allen tijde bij de inzender. De inzender vrijwaart Kotweekend VZW, van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.
  • Het is niet toegestaan op de foto copyright-teksten, andere teksten of kaders etc. te plaatsen.
  • De foto doet niet mee in een andere wedstrijd en/of heeft nog niet eerder een prijs gewonnen.
  • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
  • Het is niet toegestaan winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie op de website, een tentoonstelling in de toekomst, digitale publicaties of anderszins, tenzij toestemming gekregen van Kotweekend VZW. De inzender of de oorspronkelijke auteur geeft de Kotweekend VZW het recht om de betreffende foto te publiceren op www.kotweekend.be en op de facebook pagina van het Kotweekend en te gebruiken voor promotionele doeleinden t.b.v de Kotweekend VZW of ter beschikking te stellen als persmateriaal aan andere websites of publicaties met als doel bekendheid te geven aan de fotocompetitie.
  • De foto’s dienen ten laatst 21 juni 2014 worden doorgestuurd naar info@kotweekend.be of binnen gebracht op cd-rom/USB te Lauwestraat 2, 8930 Rekkem

De deelnemers verbinden zich ertoe om bij iwnst het hele weekend aanwezig te zijn en zich van hun taak te voldoen.

Jury

Vakjury bestaat uit: Cindy Frey, Tim Wyseur, Marc Samyn en Rik Claus

Prijs

De winnaar wordt huisfotograaf. De winnaar krijgt tevens een backstagepass (=entree, eten, toegang overal voor 2 personen)

18 – 19 – 20 juli 2014

Like us

Partners